Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie


Z dniem 4.05.2021 r. ulega zmianie nr rachunku bankowego dochodów, na który winny być wpłacane opłaty z tytułu 1 oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2 zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Nowy rachunek bankowy w banku PKO BP SA nr 44 1020 2892 0000 5802 0766 0816
Baner wykaz kontaktów telefonicznych
Baner informujący o rejestracji
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie informuje, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 terminy rozpatrywania złożonych wniosków mogą ulec przedłużeniu.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Baner projektu Wróć z POWERem Baner Ankieta wpływu Covid na gospodarkę

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Adres
plac gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
 
Telefon
14 68 82 300
Fax
14 68 82 301
E-mail

Zobacz inne dane kontaktowe

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę