Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie


Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Zwrot kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu /przygotowania zawodowego dorosłych/ szkolenia/ zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę