Struktura urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie


Dyrekcja Urzędu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
    Stanisław Dydusiak
    tel: 14 688-23-00
    numer pokoju: 214
Zastępca Dyrektora ds.  Rynku Pracy
    Angelika Bilska
    tel.: 14 688-23-39
    mail: Angelika.Bilska@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 107
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
    Anna Mróz
    tel.: 14 688-23-20
    mail: Anna.Mroz@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 202

Kierownictwo Urzędu

Główny Księgowy
    Bogusław Bieda
    tel.: 14 688-23-16
    mail: Boguslaw.Bieda@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 206
Naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy
    Iwona Stadnik
    tel.: 14 688-23-46
    mail: Iwona.Stadnik@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 102
Naczelnik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Promocji
    Barbara Borowicz
    tel.: 14 688-23-52
    mail: Barbara.Borowicz@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 9
Kierownik Referatu Administracyjnego
    Monika Szepielak
    tel.: 14 688-23-09
    mail: Monika.Szepielak@up.tarnow.pl
    numer pokoju: 220
Kierownik Filii PUP w Tuchowie
    Iwona Osika
    tel.: 14 652-63-46
    mail: Iwona.Osika@up.tarnow.pl
Kierownik Filii PUP w Żabnie
    Joanna Fil
    tel.: 14 645-69-43
    mail: Joanna.Fil@up.tarnow.pl

Wydział Instrumentów Rynku Pracy

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
9 (parter) Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Bon zatrudnieniowy
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia
Świadczenie aktywizacyjne
Zatrudnienie wspierane
14 6882328



14 6882379
101 (I piętro) Szkolenia dla osób bezrobotnych, bony szkoleniowe 14 6882344
14 6882345
104 (I piętro) Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 14 6882342
14 6882343
14 6882372
106 (I piętro)
108 (I piętro)
Organizacja staży, bony stażowe 14 6882336
14 6882338
14 6882341
114 (I piętro) Prace interwencyjne

Roboty publiczne i prace społecznie użyteczne
Bon na zasiedlenie
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
14 6882327

14 6882377



 
211 (II piętro) Krajowy Fundusz Szkoleniowy 14 6882311
14 6882349
208 (II piętro) Koordynacja projektów unijnych 14 6882313
14 6882314

Wydział Pośrednictwa Pracy

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy według pierwszej litery nazwiska:
Stanowisko 1 (parter) Obsługa klienta - litery A, C, Ć, D, E 14 6882351
Stanowisko 2 (parter) Obsługa klienta - litery H, B 14 6882347
Stanowisko 3 (parter) Obsługa klienta - litery J, LPIK Zakliczyn 14 6882369
Stanowisko 4 (parter)    
Stanowisko 5 (parter) Obsługa klienta - litery I, M 14 6882362
Stanowisko 6 (parter) Obsługa klienta - litery N, W 14 6882363
Stanowisko 7 (parter) Obsługa klienta - litery S 14 6882364
Stanowisko 8 (parter) Obsługa klienta - litery F, R, Ś, LPIK Ryglice 14 6882361
2 (parter) Pośrednictwo pracy dla pracodawców 14 6882355
14 6882356
3 (parter) Pośrednictwo pracy dla pracodawców 14 6882357
14 6882358
4 (parter)
 
Obsługa osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
oraz litery Z, Ż, Ź
14 6882371
 
9 (parter) Informacja 14 6882354
9 (parter) Obsługa klienta - litery L, U, V 14 6882350
9 (parter) Obsługa klienta - litery Ł 14 6882384
109 (I piętro) Zatrudnianie Cudzoziemców 14 6882335
5 (parter) Obsługa klienta - litery K 14 6882395
14 6882397
5 (parter) Obsługa klienta - litery O, P 14 6882359
5 (parter) Obsługa klienta - litery G, T, LPIK Wojnicz 14 6882360

Wydział Poradnictwa Zawodowego

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
9 (parter) Poradnictwo Zawodowe 14 6882350
14 6882352
14 6882384

Wydział Organizacyjno - Prawny

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
201 (II piętro) Samodzielne Stanowisko ds. Kadr 14 6882321
212 (II piętro) Główny specjalista ds. zamówień publicznych 14 6882310
216 (II piętro) Inspektor ochrony danych 14 6882304
217,218 (II piętro) Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Statystyki 14 6882305
14 6882306
220 (II piętro) Referat Administracyjny 14 6882308
14 6882309

Referat Rejestracji i Ewidencji

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
111 (I piętro) Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w tym osób rejestrujących się przez internet
14 6882332
112 (I piętro) Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w tym osób rejestrujących się przez internet
14 6882331
121 (I piętro) Referat Rejestracji i Ewidencji 14 6882329
14 6882330

Wydział Finansowo - Księgowy

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
204 -207 (II piętro) Wydział Finansowo-Księgowy 14 6882319
14 6882318
14 6882317
14 6882316
14 6882315

Filia w Tuchowie

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
4 (I piętro) Obsługa klienta - litery F, G, H, I, J, N 14 652-63-46
4 (I piętro) Obsługa klienta - litery A, C, C, Ć, D, L 14 652-63-46
5 (I piętro) Obsługa klienta - litery S, Z, 14 652-63-46
5 (I piętro) Obsługa klienta - litery M, O, P, T 14 652-63-46
6 (I piętro) Obsługa klienta - litery K, Ł 14 652-63-46
6 (I piętro) Obsługa klienta - litery R, Ś, U, W, Ź, Ż 14 652-63-46

Filia w Żabnie

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
1 (I piętro) Obsługa klienta - litery A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J 14 645-69-43
1 (I piętro) Obsługa klienta - litery K, L, Ł, M, N, O 14 645-69-43
2 (I piętro) Obsługa klienta - litery P, R, S, Ś, T, U, W, U, Z, Ź, Ż 14 645-69-43
4 (I piętro) Poradnictwo zawodowe 14 645-69-43

Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
213 (II piętro) Radca Prawny 14 6882300

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę